Ingenting försvinner, allt finns kvar!

Hur lång tid det tar för skräp att brytas ned kan inte sägas exakt - det beror på vilken miljö skräpet hamnar i och vilka förutsättningar som råder där. Vissa material har bara använts av oss människor under en kort tid, exempelvis tog tillverkningen av engångsartiklar i plast först fart på 1960- och 1970-talet. Därför är det svårt att förutspå vad som händer på lång sikt med skräpet i naturen.

Skräp ställer till med skada även på kort sikt

Viktigt att komma ihåg är att nedbrytningstiden för skräp inte alltid spelar så stor roll. Skräpet finns ändå kvar i naturen så pass länge att miljö och djur skadas.

Allt skräp försvinner inte

Vissa skräp som plastpåsar, fimpar och PET-flaskor är inte biologiskt nedbrytbara. De försvinner ”för ögat” men efterlämnar små mikroplastpartiklar som stannar kvar i naturen och i havet.

Nebrytningstider för skräp

Ladda ner bilden som stående affisch i pdf »

Nedbrytningstider för olika skräptyper

Hur lång tid tar det för en fimp att brytas ner?

Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas och för ögat brytas ned, men fimpar är inte biologiskt nedbrytbara och utsätts inte för mikrobiella angrepp. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur inte försvinner.

Hur lång tid tar det för snus att brytas ner?

Snus utgörs av organiskt material och är biologiskt nedbrytbart, men innehåller även gifter och efterlämnar restprodukter i form av exempelvis tungmetallen kadmium.

För den påse som omsluter snuset finns inga studier på hur det bryts ned. Materialet i påsen är i princip samma som i tepåsar och består i huvudsak av cellulosafibrer. Fibrerna hålls ihop av ett bindemedel vilket gör att pappret bryts ner långsammare än själva snusinnehållet. Påsarna innehåller även en liten mängd av plasten polypropen och är på så sätt inte helt biologiskt nedbrytbara. 

Hur lång tid tar det för tuggummi att brytas ner?

Det tar ungefär 20–25 år för ett tuggummi att sönderdelas och för ögat brytas ned. Tuggummi tillhör även en av de svåraste och kostsammaste typerna av skräp att städa bort, då det lämnar fläckar efter sig och den kladdiga konsistensen gör att de kan fastna. Tuggummi är tillverkat av syntetiskt gummi, latex eller vax samt elastomerer som ger materialet gummiegenskaper och gör det resistent och ej biologiskt nedbrytbart.

Hur lång tid tar det för en papperspåse att brytas ner?

Det tar ungefär 1 månad för en papperspåse att brytas ned.

Hur lång tid tar det för en plastpåse att brytas ner?

Det tar ungefär 10–20 år för plastpåsar att sönderdelas och för ögat brytas ned, men plastpåsar är inte biologiskt nedbrytbara. De är tillverkade av ämnen som mikroorganismer inte känner igen som mat. Genom solen sönderdelas påsen, men efterlämnar mikroplastpartiklar.

Hur lång tid tar det för en aluminiumburk att brytas ner?

Nedbrytningstiden för metall i form av aluminiumburkar är 200–500 år. Genom en korrosionsprocess bryts metallen långsamt ned i naturen.

Hur lång tid tar det för glas att brytas ner?

Glas är ett så pass beständigt material att den ungefärliga uppskattningen av dess nedbrytningstid är 1 miljon år.

Hur lång tid tar det för en ballong i latex att brytas ner?

I dagsläget finns det väldigt få vetenskapliga studier kring nedbrytningstider för latexballonger, men enligt de studier som undersökt latexballongernas uppehållstid i naturen fanns det ballongrester kvar i uppemot 5 år på platser där de hamnat som skräp.

Skräp i form av latex kommer ofta från stora ballongsläpp, där ballongföretag marknadsför ballongerna som biologiskt nedbrytbara. Nedbrytningstiden jämförs ofta med ett eklövs nedbrytnignstid på 6 månader. Faktum är att eklöv kan vara mer beständiga än så och dess nedbrytning kan ta upp emot fyra år och på så sätt kan informationen om biologiskt nedbrytbara ballonger bli missvisande.

Forskning visar att naturligt framställt latexgummi, trots sitt naturliga ursprung, inte bryts ned tillräckligt snabbt för att undvika exempelvis marina djurs intag och efterföljande skador på deras matsmältningssystem.

Ett annat dilemma är de tillsatsämnen som måste till även vid tillverkning av ballonger gjorda av naturligt framställd latex. Det kan handla om härdningsmedel, acceleratorer, olja, färgämnen och alkohol som i vissa fall kan förlänga latexens nedbrytningsprocess i naturen.

Hur lång tid tar det för ett äppelskrutt att brytas ner?

Den ungefärliga nedbrytningstiden för organiskt material såsom äppelskrutt, bananskal och apelsinskal är 1 månad.

Vill du veta mer?

Läs om fler skräpmaterial och hitta källor till alla faktauppgifter i vår rapport »

Kontakt