Skräpmätningar i stadsmiljö

Här hittar du resultaten av de skräpmätningar som har genomförts i stadsmiljöer sedan 2009. Skräpmätningarna redovisar det genomsnittliga antalet skräpföremål per tio kvadratmeter. 
 

Kontakt